EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

การประชุมเพื่อพัฒนาวิธีการประเมินการปฏิบัติงานในสถานที่จริง สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ

เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้จัดการประชุม การประชุมเพื่อพัฒนาวิธีการประเมินการปฏิบัติงานในสถานที่จริง (Workplace based assessment) สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์อนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เป็นประธาน

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 6 ชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร.0 2590 1975,0 2590 1807 โทรสาร.0 2590 197,

.