EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 25 - 26 มกราคม 2560 สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือการผลิตแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมกินรี 2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์รายิน อโรร่า ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กล่าวเปิดประชุม และบรรยาย ร่วมกับนายแพทย์อนุพงษ์ สุธรรมนิรันด์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และนายสุกิจ ภู่รัก หัวหน้ากลุ่มพัฒนานักศึกษาแพทย์ โดยมีตัวแทนจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก และคณะแพทย์ฯ จากมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1975, 0 2590 1979, 0 2590 1807 โทรสาร. 0 2590 1940

.