EN  TH 

 

 

Get Adobe Flash player

การรับนักศึกษา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องจาก Link ด้านล่างนี้

การทำสัญญานักศึกษาโครงการ CPIRD/ODOD ประจำปีการศึกษา 2560 - update 19 ธ.ค. 2559

แบบฟอร์มสัญญา CPIRD - update 13 ม.ค. 2560

แบบฟอร์มสัญญา ODOD - update 13 ม.ค. 2560

เอกสารประกอบ และรายละเอียดการทำสัญญาโครงการ CPIRD ODOD - update 19 ธ.ค. 2559

คู่มือนักศึกษา - update 19 ธ.ค. 2559

สัญญาค้ำประกันฉบับใหม่ - update 12 ก.พ. 2559

FAQ คำถามที่พบบ่อย - update 18 ก.พ. 2559

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารนี้โดยเข้าผ่านเมนู 

ทางด้านขวามือของเว็บไซต์ http://www.cpird.in.th/

button-cpirdact-o
button-seminar-o
button-allocation-o
button-trainer-o
button-residency-o
button-resme-o
button-fammed-o
button-seminar-o
button-teacher-o
button-kpi-o
button-download-o
button-facebook-o

สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท อาคาร 5 ชั้น 5 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2590 1975, 0 2590 1979, 0 2590 1807 โทรสาร. 0 2590 1940

.