www.cpird.in.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง