www.cpird.in.th

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการจัดจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน ๓ คัน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง